Ustanove partneri

Gimnazija Nova Gradiška

Adresa: Trg kralja Tomislava 9, 35400 Nova Gradiška

Telefon: 035 361 427

E-Mail: ured@gimnazija-nova-gradiska.skole.hr

www.gimnazija-nova-gradiska.skole.hr

Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

Adresa: Trg Ivane Brlić Mažuranić 2, 35000 Slavonski Brod

Telefon: 035 446 188

E-Mail: info@sfsb.hr

www.sfsb.unios.hr