Osobna iskaznica projekta

NAZIV:
STEM genijalci
VRIJEDNOST:
Ukupna vrijednost projekta  2.474.286,40 kuna.
EU udio u finaciranju iznosi 85% vrijednosti projekta.
TRAJANJE PROJEKTA:
12 mjeseci
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA (MJESEC/GODINA):
23.10.2015. – 22.10.2016.
PARTNERI U PROJEKTU:
Gimnazija Nova Gradiška, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
CILJEVI PROJEKTA:

Opći cilj projekta je doprinijeti povećanju broja učenika koji upisuju STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) studijske programe i povećanju njihovog uspjeha na studiju te konkurentnosti na tržištu rada omogućavanjem stjecanja dodatnih kompetencija iz STEM i ICT područja.

Specifični ciljevi projekta:

 • Razvijeni inovativni kurikulumi usmjereni na stjecanje kompetencija iz STEM i ICT područja.
 • Osigurani uvjeti za uvođenje novorazvijenih kurikuluma u sustav obrazovanja u Gimnaziji Matija Mesić i Gimnaziji Nova Gradiška i promoviran značaj STEM kompetencija.
AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

Unaprjeđenje nastavničkih kompetencija za izradu i implementaciju kurikuluma

 • Formiranje 5 radnih skupina za izradu 5 fakultativnih kurikuluma
 • Edukacija nastavnika o izradi kurikuluma i formuliranju ishoda učenja
 • Studijski posjet Italiji radi upoznavanja primjera dobre prakse
 • Studijski posjet Institutu Ruđer Bošković
 • Edukacija o obnovljivim izvorima energije
 • Edukacija nastavnika o inovativnim nastavnim metodama rada
 • Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje

Razvoj fakultativnih kurikuluma iz područja STEM-a i ICT-a

 • Analiza postojećih kurikuluma
 • Razvoj fakultativnog kurikuluma iz područja biologije
 • Razvoj fakultativnog kurikuluma iz područja kemije
 • Razvoj fakultativnog kurikuluma iz područja fizike
 • Razvoj fakultativnog interdisciplinarnog kurikuluma iz područja matematike i informatike
 • Razvoj fakultativnog interdisciplinarnog kurikuluma iz područja obnovljivih izvora energije
 • Izrada 5 priručnika za nastavu s ispitima za provjeru usvojenosti ishoda učenja
 • Izrada digitalnih sadržaja za provedbu kurikuluma
 • Edukacija za primjenu digitalnih sadržaja
 • Studijsko putovanje u Amsterdam radi upoznavanja primjera dobre prakse i iskustva u razvoju tehnologija obnovljivih izvora energije i njihovog povezivanja s gimnazijskim kurikulumima iz STEM područja

Unaprjeđenje materijalnih uvjeta za implementaciju novorazvijenih kurikuluma

 • Opremanje praktikuma za kemiju
 • Opremanje praktikuma za biologiju
 • Opremanje praktikuma za matematiku i informatiku
 • Opremanje praktikuma za fiziku
 • Nabavka opreme za provedbu interdisciplinarnog kurikuluma Obnovljivi izvori energije.

 

Diseminacija novorazvijenih kurikuluma i promocija STEM kompetencija

 • Izrada portala za E-učenje
 • Okrugli stol – STEM – budućnost Europske unije
 • Izrada brošure za promociju STEM kompetencija
 • Sajam ideja na Fakultetu Kemijskog inženjerstva u Zagrebu
 • Osnivanje STEM kluba
 • Dan otvorenih vrata STEM kluba
PROMIDŽBA I VIDLJIVOST:
 • Uvodna konferencija
 • Promocija u medijima
 • Promotivni materijali
 • Završna konferencija
UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA:
 • Sastanci projektnog tima
 • Sastanci s partnerima
 • Izvještavanje prema Ugovornom tijelu
VODITELJICA PROJEKTA:
Ines Martinović, prof.,    stem.gmm@gmail.com