EP1 Unaprjeđenje nastavničkih kompetencija za izradu i implementaciju kurikuluma

 • EP1 Unaprjeđenje nastavničkih kompetencija za izradu i implementaciju kurikuluma

  EP1 Unaprjeđenje nastavničkih kompetencija za izradu i implementaciju kurikuluma

  U sklopu projektnog elementa 1 formirano je 5 radnih skupina za izradu 5 fakultativnih kurikuluma (biologija, kemija, matematika-informatika, fizika i obnovljivi izvori energije).

   

  Edukacija za izradu novih kurikluma i formuliranje ishoda učenja

  Radne skupine pohađale su edukaciju za izradu novih kurikuluma i formuliranje ishoda učenja kako bi ojačali svoje kapacitete u ovom području, u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom (HOK) te osnažili postojeće profesionalne kapacitete i stečena znanja primijenili u metodologiji izrade kurikuluma s naglaskom na definiranju ključnih kompetencija i ishoda učenja (obrazovni standardi – poučavanje, kriteriji i metode ocjenjivanja i sl.).  U edukaciji pored članova radne skupine  – 15, sudjelovali su i pedagozi Gimnazije Matija Mesić – 2 te nastavnici gimnazijskih programa iz Gimnazije Matija Mesić – 17 i Gimnazije Nova Gradiška – 11.

   

  Galerija fotografija

  Comments are closed.