Sažetak projekta:

Projekt „STEM genijalci“ prijavitelja Gimnazije Matija Mesić pridonosi povećanju broja učenika koji upisuju STEM studijske programe i povećanju njihovog uspjeha na studiju kroz stjecanje dodatnih kompetencija iz STEM i ICT područja. Kroz projekt će se unaprijediti kompetencije učenika te nastavnika i pedagoga Gimnazije Matija Mesić i Nova Gradiška, profesora na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu te donositelja odluka u obrazovanju (ravnatelji i dekan). Gimnazija Matija Mesić će unaprijediti svoje materijalne kapacitete kroz opremanje praktikuma.

Project summary:

The STEM geniuses project by applicant Gimnazija “Matija Mesić” grammar school aims to contribute to the increase in the number of students who enrol at STEM university programmes and raise their academic achievements through acquiring additional competencies in the areas of STEM and ICT. The project will increase the competencies of students, teachers and pedagogues of Gimnazija “Matija Mesić” and Nova Gradiška grammar schools, professors at the Mechanical Engineering Faculty in Slavonski Brod and decision makers in education (head teachers and the dean). Gimnazija “Matija Mesić” grammar school will improve the capacities of its facilities by obtaining the necessary equipment for STEM subject labs.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Za više informacija:  www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr .